...
   


 
   
   

Baie welkom aan al ons leerlinge


Kontak gerus een van ons ouer verteenwoordigers vir enige hulp of raad:

Willemien van der Linde - 084 971 2357
Mari Strydom - 082 333 7569
Gerda Laufs - 079 493 4594

2020 Jaarprogram - onderhewig aan verandering
   
Boelie Brief >>>
Boelie Beleid >>>
   
Inskrywings 2020
Prospektus
   
   

 

 
 


Visie:

Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal in die wêreld te verwesenlik en om ʼn leidende rol op akademiese, kulturele en sportgebied te speel.

Missie:


Laerskool Mooirivier is ʼn Afrikaanse openbare skool, wat daarna streef om op ʼn holistiese manier kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders te verskaf.

Dit moet bereik word deur :

• Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.
• Afrikaans as onderrigmedium te gebruik.
• Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.
• Setswana as tweede addisionele taal stelselmatig vanaf gr.1 by die onderrigplan in te sluit.
• Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.
• Waar enigsins moontlik en prakties haalbaar, die jongste tegnologie in te span om onderrig te verbeter.
• Die handhawing en uitbouing van bestaande waardes, norme en standaarde en die uitlewing daarvan op alle gebiede.

Laerskool Mooirivier: ‘n Skool met ‘n mooi verlede

Die Teologiese Skool van die Gereformeerde Kerk het net na die eeuwending vanaf Burgersdorp na Potchefstroom geskuif. Omrede baie voornemende teologiese studente nie oor die nodige opvoedkundige agtergrond beskik het nie, het daar weldra ‘n Voorbereidende Skool (waar die Totius Akademie vandag is) langs die Teologiese Skool geopen en kort voor lank het melk- en hardebaarde dieselfde klaskamers gedeel.

In 1929 het die Voorbereidende Skool die Demonstrasieskool van die Potchefstroomse Normaalkollege geword. Hier moes die studente kindersielkunde en onderrigmetodes op 'n hoë vlak toepas en op die proef stel. Baie ouers was erg ontstel omrede hulle kinders as ‘proefkonyne’ vir die onderwysstudente moes dien.

In 1935 word die skool 'n gewone skool onder die jurisdiksie van die plaaslike skoolraad, maar smelt later saam met Laerskool President Pretorius.

In 1937 word 'n nuwe skool, die Mooirivierskool, weer in die geboue van die ou Voorbereidende Skool geopen met mnr. John Davey as eerste hoof. Gedurende 1948 het die Mooirivierskool na die ou skoolgeboue van Hoërskool Gimnasium (nou die ou dele van die huidige Rep-en-Roer Kleuterskool) getrek.

Die skool het ‘n paar moeilike jare belewe en soms gegroei en andersins gebloei onder die leierskap / bekwaamheid van die verskillende hoofde.

In 1992 het Laerskool Mooirivier 'n staatsondersteunde skool (Model C-skool) geword, maar as gevolg van ‘n nuwe onderwysbedeling, het die skool weer in 1997 ‘n openbare skool (staatskool) geword.

Mnr. Ruben Jacobs is die aflope 25 jaar die skoolhoof en danksy sy en die Beheerliggaam se versiendheid, vasberadenheid, ywer en entoesiasme, het die skool gegroei van ‘n klein skooltjie van net onder die 500 kinders na ‘n groot skool met 871 leerlinge en 282 kleuters.


 

 
 
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]