...
   

Alle leerders en hulle ouers moet by toelating 'n gedragskode onderteken. Die gedragskode is daar vir elke leerling se persoonlike veiligheid en vir goeie skool dissipline.

Uiteensetting van gedragskode na aanleiding van:

  1. Kennisgewing 776 van 1 998: Ministerie van onderwys, Suid Afrikaanse Skolewet, 1996 (Wet no. 84 van 1996) (Staatskoerant 15 Mei 1998)
  2. Departement van Opvoeding Noordwes Provinsie Skoolbestuursprogram

GEDRAGSKODE VIR LEERDERS IN STAATSKOLE

INLIGTINGSBROSJURE AAN OPVOEDERS, LEERDER5 EN OUERS: DISSIPLINÍRE PROSEDURE EN GEDRAGSKODE

Laai volledig af -

Datum Opsomming Lees meer
26/08/2019

Gedragskode - opdateerd - Aug 2019

 

<Terug na Bo>
 
 
 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]