Junior en Seniorkoor

Juniorkoor

Die Juniorkoor oefen op ‘n Maandag en Woensdag om 13:30 – 14:30.

Kultuur kook by die klein Tokkies!!!

Vir meer inligting kontak Juffrou Michelle Hendriks of Juffrou Lynette Smit.


Seniorkoor

Die Seniorkoor van Laerskool Mooirivier bestaan uit 100 koorlede.

Koorleier – Esmie Koornhof
Begeleier – Petro Coetzee
Organiseerder – Nelleke du Toit

Oefentye is as volg:
Maandae: 17:00 – 19:00
Woensdae: 17:00 – 18:00

Vir meer inligting, kontak gerus vir Juffrou Esmie Koornhof of Juffrou Nelleke du Toit.

 

Kultuurhoofde

Me. E. Koornhof en Me. M. Hendriks

 

Vir meer inligting rakende Koor, kontak gerus die skool:

info@lsmooirivier.co.za

018 293 0309