KDP – Kids Development Programme

KDP - Kids Development Programme

Die rol wat beweging in breinontwikkeling speel word wêreldwyd nagevors en die resultate dui daarop dat ons kinders se passiewe lewenstyl een van die grootste oorsake is van hulle onvermoë om hulle volle potensiaal te bereik. Die “Kids in Development Programme” (KDP) is ‘n unieke, holistiese opvoedkundige program wat fokus op ‘n variasie van ontwikkelingsaktiwiteite en sodoende die kinders ondersteun in die proses om hulle potensiaal te bereik.

KDP is ‘n betekenisvolle en gestruktureerde kurrikulum spesiaal geskryf vir die grondslagfase. Dit word tydens skoolure (2x per week) op die skoolterrein aangebied en is in lyn met die nuutste kurrikulum en tegnieke.

Komponente van die KDP-program is:

  • Groot- en fynspiermotoriese ontwikkeling
  • Spiertonus-ontwikkeling
  • Breinintegrasie
  • Heelliggaamlike ontwikkeling
  • Geletterdheid en wiskunde
  • Verskillende sportsoorte en vaardighede
  • Tegnologie en konstruksie
  • Konsentrasie, aandagspan en luistervaardighede.

Dit is KDP se ideaal by Laerskool Mooirivier om werklik ‘n verskil te maak in kinders se lewens, asook in die van die onderwysers, en in onderrig en opvoeding in die algemeen. Dit word bereik deur opgeleide mense wat die omvattende programme aanbied en gebruik maak van wêreldklas- en unieke toerusting.

Om deel te wees van die KDP is ‘n voorreg wat elke Gr 1 tot Gr 3 leerling by Laerskool Mooirivier gratis geniet.