Ons Skool

Ouer en Skool

Die onderwysers van Laerskool Mooirivier is dankbaar dat ouers hulle kinders aan ons toevertrou en om deel te hê in hulle opvoeding.

Hiermee begin vir u 'n nuwe tydvak van samewerking met ons skool in belang van u kind. Waar ons aandag sal skenk aan die verskillende skoolaangeleenthede soos akademie, sport, kulturele bedrywighede, konserte, uitstallings en toere, gaan ons van u as ouer verwag om u kind tuis te onderskraag om op al hierdie gebiede gelukkig en rustig te bly presteer.

Ons skool is in die bevoorregte posisie dat dit klein genoeg is om die leerlinge nog as indiwidue te ken en te behandel, maar ook groot genoeg om op die akademiese, kulturele en sportterrein sy stem dik te maak.

Jare lank is daar ook al 'n hegte band tussen ouers en onderwysers wat saam probeer om in hierdie belangrike fase van die ontluikende kind net die beste te gee wat onderrig en ander fasiliteite betref.

Waar ouers en onderwysers mekaar met agting, dankbaarheid, erkenning, begrip en samewerking met betrekking tot die kind se opvoeding aanvul, verkry die kind 'n belangrike voorsprong ten opsigte van sy ingesteldheid teenoor sy werk, gesag en menslike verhoudings.

By Laerskool Mooirivier streef ons veral daarna om 'n oop verhouding tussen ouers en onderwysers te hê. Inderdaad bevorder ons gesprekke tussen ouers en onderwysers te alle tye en nie net wanneer die kind 'n probleem mag hê nie. Oueraande word kwartaalliks aangebied en u word aangemoedig om dit by te woon.