Swem

Swem

DIE TOKKIES KAN!

Die leerders van Laerskool Mooirivier swem binne en buite skoolverband.  Alle leerders behoort aan verskeie swemklubs waar hulle afrigting ontvang.  As u graag meer wil weet om aan te sluit by 'n swemklub skakel gerus, Xavier Palmer of Tiaan Liebenberg.

Daar is jaarliks omtrent 4 galas waartydens leerders onder Laerskool Mooirivier deelneem.

Die swemseisoen skop af met die Huissportgala wat in September plaasvind.  Deelname aan die gala is belangrik omdat die swemspanne gekies word op grond van die huissport. Die Super 12-gala, Mooirivier Prestige gala en Noordwes Skole Kampioenskappe volg.

Laerskool Mooirivier se swem word bestuur deur 'n swem komitee.  Mnr. Xavier Palmer is die voorsitter en Juffrou Erma Naude is die skool se swem organiseerder.

Vir enige navrae kontak gerus een van die betrokke persone.

Mnr. Xavier Palmer – 082 782 5751
Mnr. T. Liebenberg – 082 561 8836

Sporthoof

Me. Simone Warren en Me. Charlande Swanepoel

 

Vir meer inligting rakende Swem, kontak gerus die skool:

info@lsmooirivier.co.za

018 293 0309