Tweekamp

Ons Tokkies neem deel aan Tweekamp binne en buite skoolverband.

Me. Erma Naude hanteer die administrasie en organisering.

Mnr. Xavier Palmer bestuur die tweekamp.

Vir enige navrae kontak gerus een van die betrokke persone.

Mnr. Xavier Palmer – 082 782 5751
Mnr. T. Liebenberg – 082 561 8836
Me. Erma Naude

 

Vir meer inligting rakende Tweekamp, kontak gerus die skool:

info@lsmooirivier.co.za

018 293 0309