Uitnemende Akademiese onderrig!

Laerskool Mooirivier wil kinders met liefde en deernis opvoed om hulle volle potensiaal te bereik.
wie is ons?

Laerskool Mooirivier

Visie

Laerskool Mooirivier is ʼn Afrikaanse openbare skool wat daarna streef om op ʼn holistiese wyse kwaliteit onderrig en ontwikkeling aan leerders te bied.

Dit word bereik deur :
  • Kinders ongeag geslag, taalvoorkeur of herkoms altyd menswaardig te behandel.
  • Afrikaans as onderrigmedium te gebruik.
  • Engels as eerste addisionele taal vanaf gr. 1 tot 7 te onderrig.
  • Setswana word as ‘n inleiding tot Afrika-tale aangebied.
  • Roepingsbewuste onderwysers aan te stel en te ontwikkel.
  • Waar enigsins moontlik en prakties haalbaar, die jongste tegnologie in te span om onderrig te verbeter.
  • Die handhawing en uitbouing van bestaande waardes, norme en standaarde en die uitlewing daarvan op alle gebiede.

86+ jaar van ryk GESKIEDENIS

ONS KAN!! Sedert 1937

Kodering / Robotika

Ons gebruik "LEGO Education" om leerders bloot te stel aan vaardighede soos logika, algoritme ontwerp en programmering. 'n Opwindende en prettige benadering word gevolg.

Inligting- / Mediasentrum

'n Interaktiewe leesprogram wat leesspoed en leesbegrip verbeter en 'n liefde vir lees kweek, word gebruik.

Leeslaboratorium

'n Interaktiewe leesprogram wat leesspoed en leesbegrip verbeter en 'n liefde vir lees kweek, word gebruik.

Hulpsentrum

Vir verdere navrae: hulpsentrum@lsmooirivier.co.za 018 175 0885

Leerlinge
0 +
Sportsoorte
0
Personeel
0
Boeke in Biblioteek
0 +
Waar ons kan bou aan ons toekoms!

Alle besoekers moet tydens skoolure (07:30 – 13:40) by die kantoor aanmeld. Skoolhekke sluit om 07:30 en die groot hek open om 12:55.

Geen leerder mag die skoolterrein sonder toestemming verlaat nie.

Leerders kan slegs deur hul ouers gedurende skoolure by die kantoor uitgeteken word.

1036+
Leerders

Akademie en Leierskap

Afrikaans word as Huistaal aangebied met Engels as Eerste Addisionele taal. Setswana word as ‘n inleiding tot Afrika-tale aangebied.

Daar word elke kwartaal twee hoofleiers vir elke gr. 7-voogklas aangewys. Aan die einde van die derde kwartaal word die finale leiers d.m.v. ʼn verkiesingsproses aangewys. Die amptelike hoofleiers vir die jaar, word ook aangewys.

Die finale leiers neem dan verantwoordelikheid vir skolierpatrollie, saalraad, terreinleiers, klastoesig en snoepiediens onder leiding van die hoofleiers vir die vierde kwartaal.

SPORTSOORTE WAT AANGEBIED WORD:

Atletiek
Gholf
Hokkie
Krieket
Landloop
Netbal
Rugby
Swem