Veiligheid van Leerders

Alle besoekers moet tydens skoolure (07:30 – 13:40) by die kantoor aanmeld. Skoolhekke sluit om 07:30 en die groot hek open om 12:55.

Geen leerder mag die skoolterrein sonder toestemming verlaat nie.

Leerders kan slegs deur hul ouers gedurende skoolure by die kantoor uitgeteken word.