Algemene Skoolreëls

Skoolreëls is daar vir elke leerling se persoonlike veiligheid en vir goeie skooldissipline

 • Elke leerling moet ‘n netjiese en stewige skooltas besit. Geen rugsakke word toegelaat nie.
 • Alle voetgangers en fietsryers moet van die skolierpatrollie oorgange gebruik maak.
 • Geen leerling mag die skoolterrein tydens skooltyd verlaat sonder die hoof se toestemming nie.
 • Elke leerling moet soggens betyds vir die skool wees.
 • Geen leerling mag die skoolterrein verlaat voordat die verdaagklok gelui het nie.
 • Leerlinge in die Junior Primêre Fase moet by die wag klas aanmeld indien hulle nie onmiddellik die skoolterrein verlaat nie.
 • Geen skoliere mag na ure sonder toestemming op die skoolterrein speel nie.
 • Alle leerlinge wat van busvervoer gebruik maak, moet die busse skoon en netjies hou en so optree asof hulle binne ‘n klaskamer is.
 • Alle busleerlinge moet binne die skoolterrein wag totdat die bus gestop het.
 • Daar is slegs vir 30 minute nadat ‘n kultuur- of sportbyeenkoms geëindig het, toesig deur die onderwysers. Die leerlinge se veiligheid is daarna nie meer die skool se verantwoordelikheid nie.
 • Geen leerling sal deur die onderwysers na bushaltes/ huurmotorstaanplekke/ woonhuise vervoer word nie.
 • Geen wapens, tabakprodukte, voorbehoedmiddels, pornografiese lektuur, alkoholiese drank of dwelmmiddels mag binne die skoolterrein gebring word of in die besit wees van ‘n leerling nie.
 • Die gebruik van kougom op die skoolterrein of in skool- en sportdrag word ten sterkste verbied.
 • ‘n Leerling wat hom / haar skuldig maak aan diefstal, sal dissiplinêre optrede moet verwag asook ‘n aanmelding by die SAPD.
 • Geen leerling mag sonder toestemming in die administratiewe kantore, personeelkamer, saal, mediasentrum of rekenaarsentrum wees nie.
 • Enige skade berokken aan geboue, apparatuur of programmatuur sal van die betrokke leerlinge verhaal word.
 • Geen leerling mag op die stoepe hardloop nie.
 • Fietse moet altyd in die fietsloods gestoor en gesluit word. Niemand mag binne die fietsloods speel nie.
 • Geen leerling mag binne die skoolterrein op ‘n fiets ry nie.
 • Die kleedkamers moet altyd netjies en skoon gehou word en geen speletjies word daar toegelaat nie.
 • Geen rommelstrooiing word op en om die skoolterrein geduld nie.
 • Geen klippe of ander gevaarlike voorwerpe mag op die skoolterrein gegooi word nie.
 • Boomklim is verbode. Geen leerder mag oor die palissade en betonheining en mure klim nie.
 • Geen plant mag op die skoolterrein beskadig word nie. Die pluk van blomme en breek van takke word verbied.
 • Geen bakleiery word op die skoolterrein toegelaat nie.
 • Leerlinge mag nie tussen of naby voertuie op die skoolterrein staan of speel nie.
 • Leerlinge mag slegs pouses op die deel van die terrein speel wat aan hulle toegeken is.
 • Daar mag nie op skoolmeubels of enige ander skool eiendom gekrap of geskryf word nie.
 • Alle skade aan skool eiendom, bv. venster, meubels, sporttoerusting, apparatuur, programmatuur en handboeke, sal deur die ouers van die kind op eie koste vervang word.
 • Daar moet te alle tye ordelikheid heers tydens klaswisseling, voor en na saalopening, gewyde sang en pouses.